සොෆ්ට්ලොජික් කොටස් අරමුදල

කොටස් අරමුදල නැත්නම් කොටස් වෙළඳපොල යනු ඔබගේ අරමුදල් සංචිත කර ඒවා කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ (CSE)ආයෝජනය කරන දිගු කාලීන (සාමාන්‍යයෙන් මාස 24ට වැඩි) ආයෝජන මාර්ගයක්.

මතක තබා ගතයුතු වදගත් කරණු

අරමුදලේ ස්වභාවය මෙම අරමුදලට දිගු කලීන වන අතර වෙළෙඳපල වෙනස්කම්වල බලපෑමට ලක්වේ
පරිපාලක/භාරකරු හැටන් නැෂනල් බැංකුව පී එල් සී
ආයෝජන අරමුණ කොටස් වෙළෙඳපොලේ ආයෝජනය කිරීමෙන් ඔබේ මුදල් වර්ධනය කර ගැනීමට සහය වීම
අවම ආරම්භක ආයෝජනය ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 5000/- හෝ ඊට වැඩි
ආරම්භක දිනය 2020 ජූලි
ඇතුල්වීමේ ගාස්තුව නැත
කළමනාකරණ ගාස්තුව වාර්ෂිකව 2.25% ක් මුළු අරමුදලට අය කරනු ලබන අතර තනි ආයෝජකයින් සඳහා ගාස්තුවක් නැත
පරිපාලක ගාස්තුව වාර්ෂිකව 0.15% ක් මුළු අරමුදලට අයකරනු ලබන අතර තනි ආයෝජකයින් සඳහා ගාස්තුවක් නැත
ඉවත්වීමේ ගාස්තුව පළමු වසරේදී ඉවත්වීමේ ගාස්තුව 3% කි. දෙවන වසරේදී ඉවත්වීමේ ගාස්තුව 2% කි. තුන්වන වසරේදී ඉවත්වීමේ ගාස්තුව 1% කි. වසර තුනෙන් පසු ඉවත්වීමේ ගාස්තුවක් නැත

කොටස් අරමුදල තෝරාගත යුත්තේ ඇයි?

  • රුපියල් 5000ක් වැනි සුළු ආරම්භක මුදලකින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොලේ ලැයිස්තුගත සමාගම් වල ආයෝජනය කිරීමට මෙමඟින් ඔබට අවස්ථාව ලැබේ
  • විවිධ වූ සමාගම් ගණනාවක කොටස් සඳහා ආයෝජනය කරන බැවින් මෙහි අවදානම අවමයි
  •  සුදුසුකම් ලත් අරමුදල් කළමනාකරුවකු ඔබගේ අරමුදල් කළමනාකරණය කරනු ලබන අතර ඔබට හැකි උපරිම ප්‍රතිලාභ ලබාදීමට ඔවුන් ඉහළම ආචාරධර්ම ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව කටයුතු කරනු ඇත
  •  මෙහි ඇති පහසු ප්‍රවේශය සහ ඉවත්වීමේ උපාය මාර්ග නිසා ඔබගේ ඉතිරි කිරීමේ සහ මුදල් අවශ්‍යතා කළමනාකරණය පහසු වේ
  •  ඔබගේ දිගු කාලීන ඉලක්ක සහ සිහින සැබෑ කර ගැනීම සඳහා ඉතිරි කිරීම ඇරඹීමට මෙය කදිම ස්ථානයක් විය හැකිය

මෙය ගැලපෙන්නේ කවුරුන් සඳහාද?

  • කොටස් වෙළෙඳපොලේ ආයෝජනය කිරීමට කැමති එමෙන්ම වෙළෙඳපල උච්චාවචනයන් හමුවේ තම අරමුදල් දීර්ඝ කාලයක් රඳවා තබා ගත හැකි ආයෝජකයින් සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය වේ

ඒකක මිල

25th August 2020 විකුණුම් මිල (රුපියල්) ගැණුම් මිල (රුපියල්)
සොෆ්ට්ලොජික් කොටස් අරමුදල (Includes 3% exit fee for year 1) 96.4855 100.6245